Tidslinje

MOTORFYRSKIB NR. 1 `S STATIONERINGER SOM AKTIV FYRSKIB.

10.08. 1914  Afleveret fra Værft ( Datidens pris 151.360 kr.)
1915 - 1917  Station Vyl
1917 - 1920  Oplagt i Esbjerg på grund af minefare.
1920 - 1930  Station  Vyl
1930 - 1932  Total renovering i København.
1932 - 1939  Station Vyl.
1939 - 1945  Dansk indenrigsfarvand.
1945 - 1947  Station Vyl.
1947 - 1949  Modernisering
1949 - 1952  Station "Hamborg Ruten"
1952 - 1965  Station ER   ( Esbjerg Ruten )
1965 - 1967  Oplagt på Holmen.
1967 - 1968  Nyborg Værft.
1968 - 1969  Station ER
1969 - 1975  HR 1
1975 - 1980  Horns-Rev
17.april 1980  Inddraget fra position. Erstattet af en Lystønde.

Skibet har derefter ligget på følgende positioner:
Hatter Barn, som observations-skib og Møen SE som begyndelse og/eller slut på T-ruten.
1988 ............  Udtaget af tjeneste. Oplagt på Holmen og afrigget til salg.
1989............... Solgt for 150.000 kr. til Fonden for Fyrskibets bevarelse i Esbjerg.