Fyrskib No. XVII

Fyrskib no: XVII på sin Position 1896

Fyrskib no: XVII på sin Position 1896

Bygget 1895 af egetræ. på N.F Hansens Værft i Odense

Længde: 33,6 m
Bredde: 6,4 m

Det var forsynet med et spejl apparat som fyr i maste-toppen. Ligeså havde havde tågesirenen fra starten to dampmaskiner som drivkraft. Disse blev i 1918 ombyttet med en 18 HK petroleumsmotor. I 1921 indlagdes en 146 HK, trecylindret glødehoved Vølund fremdrivningsmotor, der desuden kunne trække vandpumper og reserve-dynamo. Endelig blev skibet forsynet med radiopejlestation og elektrisk undervandssignal.

Skibet var i årene 1895 - 1919 udlagt på position Lappegrund
Det næste kendte position Gedser Rev fra 1921
1940 forlangte Tyskerne skibet inddraget.
1945 vendte den tilbage til Gedser Rev
1972 blev det afrigget på Holmen og var udset til ophug, da en kreds af private kaldet "Trekroner Aktivet" opfordrede direktøren for Nationalmuseet, professor Glob, til at overtage skibet. Under ledelse af den dengang 70-årige Mads Hansen, der havde 45 års anciennitet i Fyr-væsenet, blev fartøjet efter overtagelsen gjort ship shape af en gruppe pensionister.

Desværre svigtede Nationalmuseet efter Globs fratræden helt sine forpligtigelser over for det betroede skib, så nu må altså A.P.Møller og Hustru Chastine Mærsk Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formål, endnu engang rage kastanjerne ud af ilden- og tak for det.

Trods løbende vedligeholdelse begyndte de første alderdomstegn at vise sig på det gamle skib, og en større reparation var uundgåelig. Takket være en bevilling fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal blev der i år 2000 skrevet kontrakt med Hvide Sandes Skibs- og Baadebyggeri. Her blev nedbrudte dele af dæk og fribord udskiftet, så Fyrskib XVII igen fik tætte tag og fag og kunne komme tilbage på sin gamle plads i Nyhavn.

Fyrskib no: XVII på position Gedser Rev. ca:1948

Fyrskib no: XVII på position Gedser Rev. ca:1948

Fyrskib XVII på sin sidste position Nyhavn KBH

Fyrskib XVII på sin sidste position Nyhavn KBH

Fyrskib XVII har været påsejlet flere gange under sin lange tjenestetid. Den mest alvorlige hændelse indtraf i 1954, hvor skibet blev påsejlet fra bagbords side og sank på få minutter. Matrosen, der havde vagt og stod på udkik, nåede at varsko den øvrige besætning, der alle blev reddet. Uheldigvis blev selv samme sømand slynget over bord under kollisionen og druknede. 

Når fyrskibet lå på station bestod besætningen af to skiftehold, hver bestående af syv mand: En skipper, en telegrafist, en tømmermand, en kok og tre matroser. Hvert skifthold havde en måneds tjeneste om bord og en måned fri. Ud over det almindelige arbejde om bord blev der foretaget meteorologiske, klimatiske og hydrografiske observationer.

Med mere end 100 år bag sig har Fyrskib XVII naturligvis undergået mange ombygninger. Nationalmuseet har ikke haft intentioner om at føre skibet tilbage til det udseende, skibet havde, da det løb af stablen N.F. Hansens værft i Odense i 1895. Fyrskibet Gedser Rev fremstår helt unikt, med sin nuværende aptering og udseende, som det så ud umiddelbart efter den tragiske hændelse i 1954. Mandskabskamrene står, som da det sidste skiftehold forlod skibet i 1972. Den 3-cylindrede Vølund-motor, ankerspillet, tågehorn mm. er fuldt ud funktionsdygtige. De royale portrætter hænger atter på deres plads over sofaen i skipperens kahyt, og navnet Gedser Rev står igen på fyrskibets karakteristiske, dannebrogsmalede skrog.


Sidste nyt

Fyrskib XVII vender tilbage til Nyhavn:

Efter længere tids fravær vender Nationalmuseets Fyrskib XVII, "Gedser Rev" nu tilbage til Nyhavn i Københavns Havn. Efter en stor donation fra "A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål" har fyrskibet undergået en større reparation og restaurering på Hvide Sande Skibs-og bådebyggeri. Fyrskibet er nu atter i vandet og slæbes den lange vej fra Hvide Sande til Nyhavn af bugserselskabet Hanstholm Bugserservice.

Gedser Rev Fyrskib forventes at glide gennem broen ved Nyhavn fredag den. 7 november 2003.- kl. 14.00

Fyrskibet blev lagt op i Nyhavn, der dengang lå øde hen, efter at de sidste paketfartøjer og kartoffelbådene var forsvundet i begyndelsen af 50-erne. De første år blev skibet vedligeholdt af en gruppe pensionister, bl.a. en tidligere fyrskibsmatros, Mads Hansen. To ældre maskinmestre sørgede for at passe maskinen året rundt. Motor, ankerspil, tågehorn mm. var fuldt ud  funktionsdygtige, da skibet blev overtaget af Nationalmuseet. Dette gjaldt også maskinen, der styrede fyrkaraktererne i fyret mens selve den kraftige lampe i fyret var taget ud inden overtagelsen.