Fyrskib No. XX

Bygget 1908 af egetræ på Rasmus Møllers værft i Fåborg.

Fyrskib no: XX

Fyrskib no: XX

Længde: 33,6 m
Bredde: 6,4 m
Pris: 203.000 kr.

Fyrskib no: XX strandet ved Bjerregård Strand, december 1909. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet.Esbjerg.

Fyrskib no: XX strandet ved Bjerregård Strand,
december 1909. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet.Esbjerg.

Skibet blev udlagt på Position
1908 - 1909 Vyl
1911 - 1912 Vyl
1914 - 1915 Læsø Trindel
1916 - 1920 Skagens Rev
1921 - 1925 Læsø Trindel
fra 1926 Skagens Rev.

Dette skib strandede under en orkan på Vestkysten 3. dec. 1909 kl. 23.45 nær Nymindegab, hvorved et besætningsmedlem blev dræbt.Switzer`s bjergningsskib Ægir fik fyrskibet trukket ud fra stranden i maj 1910. Efter endt reparation på værft i Fåborg kom det atter i tjeneste.

Under 2. verdenskrig blev det beskadiget, da en minestryger udløste en mine for tæt på, så lygtehus og vinduer sprængtes . Skibet kom herefter på værft hos Ring-Andersen i Svendborg. Da man her led under mangel på strøm, anvendte man i smug fyrskibets el-værk til at forsyne værftet.

Farvandsvæsenet solgte omkring 1985 skibet til en entreprenør Thomsen og den i efteråret 2000 afdøde arkitekt Jan Rode, hvis tanker det var at anvende skibet til et kombineret kasino- og restaurationsskib i havnen i Århus. Pga. manglende bevilling fra myndighederne måtte planerne skrinlægges.

Skibet lå i årene 1993 - 1994 i Neksø Havn, hvor det var involveret i endnu et restaurantprojekt, denne gang med skibet Issefjord`s ejer, en hr. Gyldencrone. Ejere Erik Hansen og Firmaet Sagafjord.                            Som restaurant ved Tilbury, i Sydengland skulle  redde den fra at blive ophugget. Men på vejen fra Korsør til Tilbury gik skibet ned ud for den Hollandske ø Terschelling

Under bugseringen begyndte det fult restaurerede skib pludselig at tage vand ind. Det lykkedes et bjærgningsmandskab at på større pumper ombord, men fyrskibet fik hurtig slagside og sank med pumper og alt udstyr fra bjærgningsselskabet. Besætning og hjælpere måtte med tunge hjerter opgive. En rolig grav havde den ikke fundet, den måtte hæves fordi den lå på kun 12 m vand i en stærkt besejlet rute Stortemelk, den 21 juli trak en kranskib (Taklift ) fri af vandet og sejlede den på en ponton  til Rotterdam.

Skibet var forsikret for 4.000.000 kr.

( Ophugget 1996 )