Fyrskib No. XXI

Fyrskib no: XXI i Ebeltoft.

Fyrskib no: XXI i Ebeltoft.

Dette gamle skib kan nu omsider imødese en tryg og sikker fremtid, idet det er blevet indlemmet i den lille grubbe skibe, som udgør Ebeltoft Veteranskibssamling. 

Det er dermed blevet nabo til Fregatten "Jylland"   www.fregatten-jylland.dk/

For nylig er en række værkstedsbygninger fra Holmen i København blevet flyttet herover, således at veteranskibene kan blive repareret eller vedligeholdt på stedet. I samme anledning er " Fyrskib XXI" blevet gjort i stand indvendig og tilsluttet vand og kloak, hvorfor det fremover kan være "Hotelskib" for personer, der i kortere periode arbejder på et skib ved værftet, idet disse fremover kan leje sig ind i en af det gamle fyrskibs kahytter med fælles bad og toilet.

Fyrskibet blev bygget 1911 på Rasmus møllers Værft i Fåborg, som tre år tidligere også havde bygget "Fyrskib XX" . Dengang var fyrskibene som tidl. nævnt ikke forsynet med motor, men havde kun nød-sejl som drivmiddel i tilfælde af, at ankerkæden sprang.

Fyrskib no: XXI oplagt i Esbjerg Havn. under 2.verdenskrig. Foto: Esbjerg Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Fyrskib no: XXI oplagt i Esbjerg Havn. under 2.verdenskrig. Foto: Esbjerg Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Det var derfor Farvandsvæsenets inspektionsskibe, som måtte slæbe fyrskibene til og fra deres fastlagte positioner.

2Fyrskib XXI" havde en 77 år lang karriere hos Fyrvæsenet. I perioden 1916 - 1939 lå det hovedsagelig på pos. Horns Rev ( forinden havde det været to år på Vyl ). I midten af trediverne gennemgik det en gennemgribende ombygning.I de første besættelsesår var det eet af den gruppe på fem fyrskibe, som på række markerede den minefri sejlrute i Storebælt. 

( Restaurantskib , Cafe og til overhatning )