Bestyrelsen

Formand:  Peter Sindal Nielsen
Skrænten 126 st. th., 6700 Esbjerg - tlf. 7170 1195 - peter.vossevangen@gmail.com

Næstformand:  Leif Kristensen
Svendsgade 63, 6700 Esbjerg - tlf. 7513 2066 - leif.kristensen@hotmail.dk

Kasserer:  Svend Erik Kristensen
J.L.Heibergs Alle 25, 6700 Esbjerg  - tlf. 3064 2379 - sekk@esenet.dk 
Indbetaling af donationer eller kontingent. Reg 6684 Kontonr 0014450173 

Bestyrelsesmedlem: William Taae Lindberg
Snedkervej 19, 6710 Esbjerg V - tlf.  4061 8609 - williamtaaelindberg@gmail.dk 

Bestyrelsesmedlem: Arne Larsen
Niels Lønnes Vej 12, 6715 Esbjerg N - tlf. 7512 3228

Suppleant: Villy Andersen Vork
Skolegade 58-39, 6700 Esbjerg - tlf.  2613 4591 - villyvork@gmail.com.

 

Meld dig ind i foreningen - som passivt medlem - eller som aktiv deltager i vedligeholdelsen af Fyrskibet.

Støtteforeningen tager sig af skibets daglige vedligehold, maling, rep.tilsyn osv. Det praktiske og fysiske arbejde. Foreningens bestyrelse er demokratisk valgt af foreningens medlemmer. Formanden har sæde i "Fondens" bestyrelse.