Fyrskib No. XVI

Fyrskib no: XVI ved Fyrmagasinet 1954. Foto: Det Kgl. Bibliotek

Fyrskib no: XVI ved Fyrmagasinet 1954. Foto: Det Kgl. Bibliotek

Bygget 1895 af egetræ på De forenede Oplagspladser og Værfter på Christianshavn i København

Længde: 30 m
Bredde: 6 m

Udlagt på position
1895 - 1916 Schultz`s Grund
1916 - 1926 Lappegrund
1926 -    ?    Læsø Trindel
Reserve fra 1954

Orkesterlederen Ib Glindemann købte det for 100.000 kr. af Tyskeren Claus Jacoby fra "Baltic Schooner Association". Glindemann ejede skibet i perioden 1975 - 1979 og lod hos Knud Stenbys Værft i Rønne indlægge en 3-cylinders, 300 HK Hundested motor.
Dette incl. skrue kostede 190.000 kr., men den samlede ombygning beløb sig til en kvart mio. kr. ,inden Glindemann med tab solgte det til den selvejende institution Rederiet Thomas Brocklebank, Tvind.

Orkestorlederen mistede dog ikke for stedse lysten til at eje et fyrskib. Skibet blev ombygget til Skonnert og fik navnet "Lille Bjørn" enhver lighed med et fyrskib forsvandt.

Under sejlads på vej over Atlanten havde skipperen glemt at vende et blad i logbogen og var derfor et døgns sejlads nærmere kysten end beregnet. Dette medførte, at man nær St. Blas i Caribien sejlede skibet helt op på stranden, hvor det stod så fast, at man kunne gå i land. Skibet stod ikke til at redde og blev slået til vrag.

Dét tiloversblevne lampehus fra Fyrskib no: XVI henlå i en årrække ved Fyrvæsenets Magasin på Holmen, indtil det for nogle år siden blev sat i stand (udstyret med roterende blink ) og anbragt på fod. Det var tanken, at det skulle opstilles i Søkvæsthusets gård, hvor Farvandsvæsenet har sit domicil. Ideen fandt ikke nåde for arkitektens øjne, og projektet måtte opgives. "Statuen" henstår derfor nu ved Farvandsvæsenets depot på Lilleøvej i Korsør, hvor den afventer bedre tider

( ca: 1970 , Sunket  i Caribien.)

Fyrskib no: XVI på position Lappegrund. Foto: Jonals.co

Fyrskib no: XVI på position Lappegrund. Foto: Jonals.co