Bestyrelsens Beretning 2018

Generalforsamling den 13. marts 2018

Der skal lyde en tak til vores sponsorer, samt diverse firmaer der har støttes os i det daglige.

Stor tak til pumpe holdet, samt dem der arbejder på skibet i det daglige.

Det har været et godt år, med mange besøgende.  Havne skolen kom sædvanligt med mange  børn i alt 846.  

”LILLA DAN” var igen på besøg i Esbjerg fra den 29.05 til 02.06, der var der 450 børn ombord i denne periode.

Festugen fra den 11.08 til den 18.08 var der 1059 voksne og 248 børn.

Rund visninger den 26.05 var der 42 voksne. Den 16.06   45 voksne . 21.07 62 voksne. 25.08 55 Voksne. 29.08 20 voksne.

29.08 20 voksne. 05.10 25 voksne.

Besøgende i perioden 01.04 til 01.09 . 51 voksne 39børn.

I alt var der 1410 voksne og 1583 børn.

Så det har været et rigtigt godt år.

Midt i maj fik vi jollen på land til renovering. Vi fik lov at låne en hal af Henning Gejl, hvor vi gik jollen godt igennem, med nyt voks  maling og lak.

Sidst i juni blev jollen søsat igen, og er blevet tæt.

Der skal lyde en stor tak til dem der gjorde en indsats under festugen.

Den 01.09 var der mønstring ombord. Ca. 100 var frem mødt. 

Den 25.09 møde med havn og kommunen ang. Flytning af skibet til kaj.

Skibet blev flyttet  til kaj den 25.10. Den  5.11 afmonterede vi ankerspillet.

d.8.11 fik vi brændt pap på under spillet, og det lader til at være  tæt nu. Den 5.12 fik vi monteret spillet igen.

Meningen var  vi kun skulle ligge ved kaj en uges tid, så Årsleff kunne flytte vores  flyde bro, så vi kunne komme ud i vores  nye havn.

Flydebroen er klar, men sluseporten virker ikke.

Lige før jul havde Henning Gejl møde med Ørsted ang. Om vi kunne ligge ved en af deres broer. Der blevet givet grønt lys, så vi flyttede skibet den 21.01.19.

Der skal lyde en stor tak til Thorvald Børsmose, fra fonden der skaffede et skib fra Kem offshore.

Også en stor tak til Knud E. Møller for hjælpen til at flytte skibet.

Ang. Mønstring 2019  håber vi at forholdene er til at vi kan afholde mønstring ombord. Hvis ikke bliver der sendt meddelelse ud.

Til slut et stort tak til ægtefæller for den store hjælp de også har ydet.

Mange tak for et godt år.