Motorfyrskib No. IV

«Rana»

Tegninger af  Motorfyrskib no. 4

Tegninger af  Motorfyrskib no. 4

Bygget 1920 af egetræ.på Rasmus Møllers Værft i Fåborg.

Længde: 20,4 m
Bredde: 5,6 m

Skibet blev udlagt
1921 og frem Halskov Rev og på Schultz`s Grund yderlig vides ikke.

Indsats 50 år.

"Rana`s" Lampe ved Københavns Motorbådsklup

"Rana`s" Lampe ved Københavns Motorbådsklup

Skibet blev købt intakt med lampehus på maste troppen for 22.222,22 kr. af arkitekt Erik Skyum Nielsen omkring 1970. Kort tid efter anskaffelsen tøvede ejeren under en sejltur i Kattegat for længe med at efterkomme Anholt- havnefogedens opfordring til at bringe skibet i havn, medens tid var. Dette resulterede i en unødvendig stranding uden for havnen. Skibet blev efter haveriet bugseret til Grenå. Det har også været ejet af Kehlet, Hadsund Træskibsværft, som efter haveriet stod for reparationen .Lampehuset og den øverste halvdel af stormasten til dette fyrskib eksistere endnu, idet Københavns Motorbådsklub har opstillet det som vartegn ved indsejlingen til sin lille havn et par hundrede meter sydvest for for Amager-værket på Kraftværksvej 20. Det kan ses ved, at lampehuset er mindre i omfang end de større fyrskibe.I slutningen af 70èrne sejlede det som motorskib, bl. a. med lystfiskere fra Skagen havn i sommersæsonen. i 1978-79 lå skibet i Hadsund ved træskibsværftet og blev ved en stor frivillig indsats fra ejerkredsen (i et dertil oprettet kommanditselskab) ombygget og rigget til skonnert, dækshuset blev renoveret og bl. a. indrettet med kabys. De større opgaver blev løst af og købt hos Hadsund Træskibsværft v. Troels og Thomas.

Aftenskumrings stemning ved ukendt fyrskib

Aftenskumrings stemning ved ukendt fyrskib

Rana.JPG

Gennem 26 år sejlede RANA med elever, som havde brug for en ny kurs og samtidig havde turister mulighed for at købe en plads om bord som gæst. En del elever fortsatte forløbet ombord med en ansættelse som lønnet praktikant. Hundredvis af mennesker har gennem årene haft glæde af at deltage i togterne i Middelhavet, adskillige togter over Atlanten til Sydamerika,Det Caribiske Øhav, Nordamerika, Grønland, Færøerne, togter i Østersøen og ikke mindst 3-årstogtet rundt om jorden i begyndelsen af 90èrne. RANA er sikkert det første og eneste fyrskib, der har sejlet jorden rundt. Det har navnet "Rana" og er hjemmehørende i Hadsund. Ejer er kommanditselskabet "Rana Hadsund" . Sejlareal 350 m2. Dets funktion er et social-pædagodisk projekt i stil med "Fulton" -ideen, og det forlyder, at skibet snart skal på tur over Atlanten.

Rana blev i 2005 solgt og sejlet til Cariben, hvor det undergik en større og noget teatralsk ombygning til turist-piratskib og sejler nu under navnet " Black Swan "
 

Rana (2).JPG