Formandens beretning

Generalforsamling den 13. marts 2018

Som midlertidig formand var det Leif Christensen som aflagde bestyrelsens beretning

Der skal lyde en stor tak til vores sponsorer, de frivillige der støtter os i hverdagen og en særlig tak de folk der foruden deres pumpevagt har gået hele året og arbejdet med maling, træ og holde motorer i gang så skibet kan holdes i god stand. 

Det nye år startede mandag den 2.1. og den 5.januar var der gule ærter hos Leif, og så var det ellers arbejde. Hver mandag 9.00-12.00 frem til marts, derefter mandag, tirsdag og torsdag. 

Den 9. marts 2017 var der generalforsamling i marinestuen. 

Den 2. juni besøg fra et krydstogtskib, dog kun 4 personer, og vi var 3 mand på vagt. 

Mandag den 19. juni 28 mand. Fra den 24. august - 30. august var der besøg af Lilla Dan. Der var en del igennem porten, maske 500 personer. Den 26. september var der 56 personer, tak til William, Arne og Peter. Havneskolen besøger os ofte, hvor mange børn der har været ombord vides ikke, men en hel del. I festugen var der 1585 besøgende, stor tak til besætningen. 

Desværre stoppede Erling og Svend Åge 28. august, og Anders 1. september. Stor tak til dem alle for den store indsats. 

Mønstringen gik fint, alle mand var på vagt og der var mødt omkring 100 medlemmer. Tak for opbakningen. Vi har faet 4 nye medlemmer, 3 på pumpevagt og en med energi som område, det er Leif, Tonny, Gunner P., og Villy A. 

5. oktober fik vi vores løn i form at stegt flæsk hos Vita, og samme sted julefrokost 17. november. Den 12. december blev William 70 år og det blev fejret ombord, alle kom godt hjem.
Vi har nu pa 3. år ikke faet gang i motor 2, ligesom der ikke sker noget med agter spillet, men skibet er næsten tæt. 

Til slut vi jeg sige tak til alle der støtter fyrskibet, og opfordrer jeg alle til at finde flere som vil søtte skibet.